ŞILE Hava Durumu

2021 Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

2021 Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Nisan Ayı Meclis toplantısı 05/04/2021 Pazartesi günü saat 14:30’da Şile Kültür Merkezi Nikah Sarayında yapılacaktır.

Gündem:

1. İstanbul ili, şile ilçesi, meşrutiyet mahallesi, 5 ada, 9 parsel kapsamında bir kısım
tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
2. İstanbul ili, şile ilçesi, çavuş mahallesi,90 ada 12 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliği.
3. İstanbul ili, şile ilçesi, ahmetli mahallesi, reform sokak'ın güneyinde bulunan tescil
harici alana ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
4. Uip-29370,1 pin numaralı kabakoz mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği itirazları.
5. İstanbul ili, şile ilçesi, balibey mahallesi, akmercan sokak’ın doğusunda bulunan
tescil harici alana ait 1/1000 ölçekli uip değişikliği.
6. İstanbul ili, şile ilçesi, ovacık mahallesi 0/626 sayılı parselin güneydoğusundaki yol
alanı’na ait 1/1000 ölçekli uip değişikliği.
7. İstanbul ili, şile ilçesi, karamandere mahallesi karaahmet sokak’ın batısında bulunan
tescil harici alana ait 1/1000 ölçekli uip değişikliği.
8. Tarife rüsum cetveline ek madde eklenmesi.
9. Denetim komisyonu raporu.
10. Sözleşmeli personel ücreti.
11. Şile Yıldız Spor’un talebi.
12. Hibe araç alımı.
13. Atık ilaç yönetimi.
14. Plan ve proje müdürlüğünün teklifi.
15. Encümen üye seçimi.
16. İhtisas komisyonlarına üye seçimi.
17. Meclis başkan vekili ve divan katibi üye seçimi.
18. 2020 yılı faaliyet raporu.
19. Dilek ve temenniler.

Onay kodu gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Sorry, we have a problem while sending e-mail. Please try later.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Please, enter code we send you.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Please select at least one notification channel.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
This email address already registered. Please, try other e-mail adress.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Please enter mandatory fields.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz. Please fill al required values.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Thank you, your your process is done.
Onay kodunu yanlış girdiniz. Please enter right code that we send you.