ŞILE Hava Durumu

Evlendirme İşlemleri


ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EVLENDİRME MEMURLUĞU

CUMA GÜNLERİ BAŞVURU KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

EVLİLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1.    Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş fotoğraflı nüfus cüzdanı aslı. Nüfus cüzdanı dışındaki belgeler kabul edilmez. 
2.    Evlilik işlemleri için “Aile Hekimliğinden fotoğraflı sağlık raporu”. (Alınacak sağlık raporlarında hemoglobinati taraması yapıldığına dair ibare olmalıdır. Alınacak sağlık raporunda Aile hekiminin imza ve kaşesi bulunmalıdır. Sağlık raporlarının geçerlilik süresi 6 aydır). 
3.    Çiftlerin 5’er adet vesikalık fotoğrafı. (Fotoğrafların son 6 ay içerisinde renkli ve ön cepheden çekilmiş olması gerekmektedir. Fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmez.)

4.    Boşanmış veya eşi vefat etmiş kadınların evlenebilmesi için boşanmanın veya ölüm tarihinin üzerinden 300 gün geçmesi gerekmektedir. 300 günlük süre şartını kaldırmak isteyenler mahkemeye başvurarak kesinleşmiş veya itiraz süresi dolmuş mahkeme kararını tarafımıza bildirmelidir.
5.    65 yaş üzeri olanların evlenmesine engel psikiyatrik rahatsızlığının bulunmadığına dair tek kişilik sağlık raporu.(Evlilik başvurusundan sonra memurluğumuzdan alınacak yazı ile birlikte ilgili kişiler sağlık kurumuna yönlendirilir.)
6.    Mal ayrılığı talebi olanların noterden yaptırmış oldukları MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ müracaat dosyasına konulur
7.    Bekarlık soyadını kullanmak isteyenlerin başvurularını yazılı olarak bildirmeleri gerekir.
8.    Evlenme izin belgesi isteyenlerin birlikte müracaatı zorunludur.

KANUN GEREĞİ;
-    ŞİLE SINIRLARI DIŞINDAKİ YERLERDE EVLENDİRME HİZMETİ VERİLMEZ.
-  MÜRACAAT GÜNÜ EVLENDİRME YAPILAMAZ. BAŞVURUDAN SONRA 1 GÜN GEÇMESİ GEREKMEKTEDİR. 

18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLANLAR

a. 17 yaşını tamamlayan erkek ve kadın anne ve babasının izni (noterden alınacak muvafakatname gerekir) , anne-baba yok ise vasi veya vesayet makamının izni ile, 
b. 16 yaşını dolduran kadın ve erkek kesinleşmiş mahkeme kararı ile evlenebilir.

YABANCI EVLİLİKLER İÇİN

-    ÜLKEMİZDE YASAL KALIŞ İZNİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE ( VİZE, İKAMET İZNİ, ÇALIŞMA İZNİ) OLMAYAN KİŞİLERİN BAŞVURULARI KABUL EDİLMEZ.

Yabancılar için, yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin adını, soyadını, ana ve baba adı ile doğum tarihini ve evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik ve tercüme edilmiş olan belge, evlenme ehliyet belgesi kabul edilir.

1-  Pasaportta kimlik bilgileri içeren sayfaların noter tasdikli Türkçe tercümesi gereklidir. 
2-  Doğum Belgesi (Noter tasdikli tercümesi işleme alınır. Doğum belgesinin aslı görülür, teslim alınmaz, ilgiliye kişiye iade edilir.)
3-  Belgeyi, hangi şehrimizdeki konsolosluk vermiş ise o şehrin valiliği veya valiliğin yetki verdiği kaymakamlık belgedeki imza ve mührü doğruladıktan sonra noter tasdikli tercümesi ile birlikte işleme alınır. 
4-  Ülkesinde düzenlenen, düzenlenen ülkedeki Konsolosluğumuz tarafından imza ve mührü doğrulanan belgeler noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır. 
5- Ülkesinde düzenlenen, o ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince tasdik edilmesinden ve Valilik ilgili bürosu imza ve mührü doğruladıktan sonra belge noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır. 
6-  Ülkesinden tasdik şerhi ( Apostill ) düzenlenmiş ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır. 

EVLENME İZİN BELGESİ İÇİN YUKARIDAKİ BELGELER GEREKLİDİR.

BAŞVURU SAATLERİ
    SABAH: 10:00 – 11:30
    ÖĞLEN: 13:30-16:00
    EVLENECEK ÇİFTLERİN BİRLİKTE MÜRACAATI ZORUNLUDUR.

ÜCRETLENDİRME
1.    Belediye hizmet binasında mesai saatlerinde 1.205 TL
2.    Nikah Sarayında hafta içi ücreti 1.505 TL 
3.    Nikah Sarayında mesai saatleri dışında ve hafta sonu 2.005 TL
4.    Belediye hizmet binaları dışında ilçe sınırları içerisinde 3.205 TL
5.    Eşlerden birinin yabancı uyruklu olması halinde yukarıdaki ücretlere ek (Geçici koruma altına alınan mülteciler hariç) 5.000 TL
6.    Eşlerden ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde yukarıdaki ücretlere ek  (Geçici koruma altına alınan mülteciler hariç) 9.000 TL
7.    İlçe dışında ikamet edenlerden veya Evlendirme izin belgesiyle başvuru yapanlardan yukarıdaki ücretlere ek olarak 4.000 TL
8.    Evlenme izin belgesi için 600 TL
9.    1. derece şehit yakınları ve gazilerden (mesai saatleri içinde, Nikah Sarayı ve Oda nikahı için geçerli) ücret alınmamakta

Onay kodu gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Sorry, we have a problem while sending e-mail. Please try later.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Please, enter code we send you.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Please select at least one notification channel.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
This email address already registered. Please, try other e-mail adress.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Please enter mandatory fields.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz. Please fill al required values.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Thank you, your your process is done.
Onay kodunu yanlış girdiniz. Please enter right code that we send you.