ŞILE Hava Durumu

Şile Florası

Şile Florası

BÖLGENİN FLORA TÜRLERİ (VEJETASYON)

İlçenin çalı biçimlenmeleri de dahil %79’u ormanlarla kaplıdır.

Nemli orman sahasının esas ağacı olan kayının yerini bugün meşe türleri almıştır. Şile ilçesi üzerindeki nemli ormanlar sahası, Ağva’da denize ulaşan Göksu Deresi vadisi sınır alınarak iki kısımda incelenebilir. Bu vadinin batısında kalan sahada meşe ve kestane, doğusunda kalan sahada ise kayın hâkimdir.

 

AĞAÇ KATI

Doğu Kayını (Fagus orientalis)
Sapsız Meşe (Quercus dschocohensis)
Saplı Meşe (Quercus pedinculiflora)
Kızılağaç (Alnus glutinosa)
Akçaağaç (Acer campestre)
Dişbudak (Fraxinus excelsior)
Adi Gürgen (Carpinus betulus)
Kestane (Castanea sativa)
Ihlamur (Tilia tomentosa)
Titrek Kavak (Populus tremula)

 

AĞAÇÇIK VE ÇALI KATI

Ağaççık Katını oluşturan bitkiler;

Kocayemiş ( Arbutus unedo), Ağva-Şile arasındaki 100-200 m yüksekliğindeki sırt ve tepelerin bazı kesimlerinde tek başına birlikler teşkil etmekle beraber, büyük kısmıyla yalancı maki ile kaplıdır.
Taflan (Prunus laurocerasus)
Fındık (Corylus avellana)
Kızılcık (Cornus mas)
Muşmula (Mespilus germanica)
Üvez (Sorbus torminalis)

Ormanaltı katını oluşturan bitkiler;

Ormangülü (Rhododendron ponticum)
Sırımbağı (Daphne pontica)
Şimşir (Buxus sempervirens)
Çobanpüskülü (İlex aquifolium)
Katırtırnağı (Spartium junceum)
Ağaç Fundası (Erica arborea)
Akçakesme (Phillyrea latifolia)
Süpürge Çalısı (Calluna vulgaris)
Adaçayı Yapraklı Laden (Cistus salviifolius)
Böğürtlen (Rubus fruticosus)
Adi Fındık (Corylus avellana)
Gıcır (Smilax excelsa), nemcil tür.

Çalı Katını oluşturan bitkiler;

Karaçalı (Paliurus aculeatus)
Geyik Dikeni (Crataegus monogyna)
Akdeniz Defnesi (Laurus nobilis)
Katran Ardıcı (Juniperus oxcedrus)
Funda ( Erica arborea )

 

ŞİLE’YE ADINI VEREN BİTKİ, MERCANKÖŞK (Origanum vulgare L.ssp.hirtum)

Şile, Yunanca bir kelime olup,
Türkçe ansiklopedik sözlük anlamı “Mercanköşk”,
Osmanlıca “Mercangüş”,
Farsça “Merzengüş”tür.

Botanikte, ikiçenekliler (Dicotyledoneae) sınıfından Ballıbabagiller (Labiatae) familyasından, kuru yerlerde, kurak tepelerde ve dağ sırtlarında yetişen güzel kokulu çiçekler açan ıtırlı bir bitki cinsidir. Uçucu yağı timol taşır.

Onay kodu gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Sorry, we have a problem while sending e-mail. Please try later.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Please, enter code we send you.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Please select at least one notification channel.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
This email address already registered. Please, try other e-mail adress.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Please enter mandatory fields.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz. Please fill al required values.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Thank you, your your process is done.
Onay kodunu yanlış girdiniz. Please enter right code that we send you.