ŞILE Hava Durumu

Şile Gençlik Merkezi ve Kütüphane Projesi

Şile Gençlik Merkezi ve Kütüphane Projesi

İlçemiz Çavuş Mahallesi, 96 ada, 7 parsel üzerinde Gençlik Merkezi projemiz 3650 m² alan üzerinde projelendirilmiştir.

50’li yıllarda Adalet Bakanlığı’nın tip projesine göre, geleneksel taş mimarisiyle, kasaba tipi cezaevi olarak hizmete giren tarihi Şile Cezaevi tarafımızca projelendirilerek kütüphane olarak yeniden işlevlendirilmiştir. Şile tarihinde önemli bir yer tutan, belli yaşın üstündeki tüm Şile’li vatandaşlarımızın hatırasında yeri olan eski cezaevinin tarihi dokusunu bozmadan mevcut taşları restore edilerek gelecek nesillere aktarılması amaçlanmıştır.

Proje kapsamında
-1 adet Kültür yapısı planlanmıştır. Bodrum kat + 2 kattan oluşmaktadır. Bodrum katta 185 m² alanda;  kantin, idari ofis, tesisat odası, ıslak hacimler bulunmaktadır.
-Zemin katta 185 m² alanda; 4 adet derslik, 2 adet toplantı odası bulunmaktadır. Birinci katta 225 m² alanda; kütüphane, has oda, sergi holü, derslik ve ofis bulunmaktadır.
-Tarihi bina (cezaevi) tek kat, 255 m² alandan oluşmaktadır. Zemin katta ; sergi salonu, entalasyon alanı, kütüphane ve okuma alanları bulunmaktadır.
-Cezaevinin çatısı açılır kapanır cam paneller şeklinde tasarlanmıştır. Bu şekilde camlar açıldığında eski plan tipindeki avlu işlevlendirilmiş olacaktır.

 

Onay kodu gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Sorry, we have a problem while sending e-mail. Please try later.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Please, enter code we send you.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Please select at least one notification channel.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
This email address already registered. Please, try other e-mail adress.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Please enter mandatory fields.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz. Please fill al required values.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Thank you, your your process is done.
Onay kodunu yanlış girdiniz. Please enter right code that we send you.