ŞILE Hava Durumu

Genç Sanat 9. Güncel Sanat Proje Yarışması

Genç Sanat 9. Güncel Sanat Proje Yarışması

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı
Bakanlığımızca; ülkemizdeki güncel sanatı ve genç sanatçıları desteklemek amacıyla “Genç Sanat: 9. Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenlenmiştir. Âşık Veysel Şatıroğlu’nun vefatının 50. Yılı olan 2023’ün, “Âşık Veysel Yılı” ilan edilmesi münasebetiyle, yarışmanın kavramsal çerçevesi; ozanın “Uzun İnce Bir Yoldayım” dizesi olarak belirlenmiştir.

Anadolu irfanı ve bilgeliğinin önemli bir temsilcisi olan Âşık Veysel’in Türk Halk Edebiyatında ayrıcalıklı yerini sağlayan şiirlerinden biri de insanın varoluş amacı ve dünyanın faniliğini işlediği "Uzun İnce Bir Yoldayım" başlıklı deyişidir. Âşık Veysel bu deyişiyle, kendine özgü sanat felsefesini, estetik ve tasavvuf anlayışını dile getirmiştir. Bu kapsamda yarışma; Âşık Veysel’in ifade gücünü, genç sanatçıların eserlerine olan tesirini gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır.

Katılım Koşulları
-Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında ülkemiz ve YÖK denkliği olan yurtdışındaki üniversitelerin; Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (önlisans), Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ile uygulamalı sanat eğitimi veren Eğitim Fakültelerinin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) düzeyde eğitim gören ve mezun olmuş T.C. vatandaşı katılımcılara açıktır. Söz konusu katılımcıların 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olması gerekmektedir.

-Önlisans/ lisans eğitimini yukarıda belirtilen fakültelerde tamamlayan ancak lisans/ lisansüstü eğitimine farklı fakülte/enstitülerde devam eden kişilerin katılımı ancak hâlihazırda öğrenim gördükleri üniversitelerden güncel öğrenci belgesinin yanında lisans diplomalarını beyan etmeleri durumunda kabul edilecektir. Ayrıca yukarıda belirtilen fakülteler dışında öğrenim gören ancak güzel sanatlar eğitimi veren farklı fakülte ve enstitülerden ders alan öğrenciler transkriptlerini beyan etmek şartıyla yarışmaya katılabilirler.

-Yarışma; video, fotoğraf, yerleştirme, yeni medya, grafik, resim, seramik, baskı, heykel ve karışık teknik gibi görsel sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.

-Katılımcılar görsel sanatlar içerisinde değerlendirilebilecek kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzeme ile eser ya da projelerini hazırlamakta, yeni yaklaşımlar önermekte serbesttirler. Ancak eserin kapalı mekânda sergileneceği düşünülerek hazırlanması gerekmektedir.
Her katılımcı daha önce herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) ödül almamış ya da sergilenmemiş ve son iki (2) yıl içerisinde üretilmiş kendilerine ait özgün bir (1) adet eser ile yarışmaya katılabilir.

-Başvuru eserinin daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Ayrıca esere ait görseller belge niteliği taşıyacağından çevrimiçi yapılacak başvuruda yer alan görsellerde herhangi bir düzenleme yapılmamalı, görseller ile eserin aslı uyumlu olmalıdır. Bu hususların ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.

-Katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

-Eserlerin en uzun kenarı, genişliği veya yüksekliği iki buçuk (2,5) m’yi, videoların süresi ise iki (2) dakikayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.

-Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız. 

ŞİLE BELEDİYESİ

BENZER İÇERİKLER

Onay kodu gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Sorry, we have a problem while sending e-mail. Please try later.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Please, enter code we send you.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Please select at least one notification channel.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
This email address already registered. Please, try other e-mail adress.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Please enter mandatory fields.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz. Please fill al required values.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Thank you, your your process is done.
Onay kodunu yanlış girdiniz. Please enter right code that we send you.